fredag den 4. november 2016

Midtvietnam i mit hjerte (Miền Trung trong tim tôi)

"Midtvietnam i mit hjerte" Lørdag 12.Nov.2016 i Aarhus.
(En fortsættelse af miljø forurening sag i Midtvietnam, som er blevet værre, siden april 2016)
Program:

12:00 - 13:00 Demonstration foran Rådhusplads i Aarhus
Protest mod vietnamesisk regering, som vil prøve at beskytte stålindustri "Formosa", som svindler og forurener havmiljø i Midtvietnam. Konsekvenserne har medført til dødsfald ved indtagelse af fisk, der er blevet påvirket af giftaffaldet. Ligeledes truer det dyrelivet både på land og i havet, som herved resulteres i forurening ved kysterne i Vietnam.

18:00 - 20:00 i selskabslokal Hasle Centervej 207, 8210 Aarhus V.
Lystænding ceremoni & oplæg om miljø forurening i Midtvietnam (på dansk) & Tale fra politikere og repræsentanter fra forskellige foreninger i Danmark.

20:00 - 02:00 Karaoke (Overskuden går til fiskerne i Midtvietnam)

Vi håber, at mange af jer, der vil støtte os op i denne alvorlige sag.
På forhånd mange tak
TNT-VietMedia


Aarhus o6 November 2016
Pressemeddelelse fra TNT-VietMedia (Den vietnamesiske media & kulturel forening i Danmark)

Arrangement: ”Midtvietnam i mit hjerte"
Lørdag 12. November 2016 i Aarhus.
Kl. 12.00 - 13.00 Foran Rådhusplads i Aarhus
Kl. 18.00 - 02.00 i Selskabslokal Hasle Centervej 207, 8210 Aarhus V.


Aarhus 06 November 2016 
Anmeldelse.
Vedr.  “Formosa-sagen” i Vietnam.
Hermed undertegner TNT-VietMedia (Vietnamesisk media, kulturel forening i Danmark), Viet Tan (Vietnam Reform Party in Denmark), Den Forening for De Frie Vietnameser i Danmark og Støttekomiteen for Demokrati-Bevægelsen i Vietnam. Vi vil gerne gøre Danmark og verden opmærksom på, at der er sket en meget alvorlig kviksølv-forurening i Midtvietnam, hvor den vietnamesiske kommunistiske regering dækker over og har overtrådt den internationale miljø aftale og ikke mindst menneskerrettighedskonvention.

I dag er det godt 7 måneder siden, hvor 115 tons døde fisk skyllede ind på land, langs mere end 200 km af den centrale kyst og vietnameserne kæmper stadig væk hårdt for at få rettighed til at leve i et sundt og rent miljø. Bilag 1
Det drejer sig om, en taiwanesisk og kinesisk stålindustri “Formosa” der har  forurenet havvand og havmiljø ved kysterne i 4 provinser i Midtvietnam fra Ha Tinh til Thua Thien Hue (Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri og Thua Thien Hue). Det er en alvorlig miljøsag, hvor havvand er blevet giftigt (livstruende) for både dyr og mennesker Bilag 2 

 
Progression af Formosa-sag og den vietnamesiske befolknings kamp:


    * Den 6 April 2016 : Den omfattende fiskedød i farvandene i Vung Ang (Ha Tinh provins) der har spredt sig til vandet i Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue. På kysten i Quang Đong, Vung Chua  er hundredevis af fiskearter, heriblandt havaborrer på 40-50 kg skyllet døde i land. Bilag 3

 
     * Den 25 April 2016 : Ha Tinh provinsen er der fundet 10 tons døde fisk, 30 tons i Quang Tri og i Quang Binh d. 29/4  over 100 tons døde fisk. På bare 2 uger efter fiskene var skyllet i land, kunne fiskerne ikke længere fange levende fisk, kun skeletter! Men Chu Xuan Pham (pressechef) for Ha Tinh Formosa, sagde til VTC 14 (Tv kanal) at man måtte acceptere tab, fordi man ikke kunne få to ting på en gang. “Ønsker man at fange fisk og skaldyr eller vil man have industri og fremgang?” “Man må prioritere det. For Statsministeren kan ikke opfylde begge ønsker.” . Den udtalelse gjorde befolkningen vred, og der opstod mange demonstrationer, med  budskabet “Jeg vil have fisk” og “Formosa skal ud af Vietnam.” Bilag 4


    * Den 5. maj 2016: Fiskerne som bor ved kysterne er nødsaget til at sælge de fisk som bliver skyllet op. Fiskene bliver solgt til de forskellige byer. Sådan bliver de dårlige fisk spredt til befolkningen som bliver syge når de spiser dem. Bilag 5


    * Den 05. juni 2016: Green tree organisation (civilsamfundsorganisation) arrangerede en demonstration “March for World Environment Day”.    
Ved denne internationale miljøsdag og på grund af fiskedøden, arrangerede de en demonstration mod miljøforureningen i Hanoi. Der blev flere end 20 mennesker arresteret og samtidig blev facebook blokeret for at begrænse muligheden for at kommunikere og give oplysninger om det. Bilag 6


    * Den 28 Juni 2016: Formosaindustri i Ha Tinh indrømmede ansvaret  for at have forårsaget miljøhændelser, og lovede  at betale 500 millioner Dollars i erstatning. Erstatningen skulle fordeles imellem de 4 provinser lød på 11.500 milliarder VND, som svarer til 500 millioner USD.  
    * Den 07 Juli 2016: Omkring 3.000 mennesker i området Con Se, Ba Don Town, Quang Binh-provinsen, 50km fra Formosa-anlægget demonstrerede. Demonstranter gik på gaden, og krævede at regeringen skulle stoppe driften af anlægget Formosa. Myndighederne brugte militær til at undertrykke folk, og det førte til stor konflikt, med skud og tåregas. Mange børn og voksne blev arresteret og slået ned. Mange beboere i kystnære områder og byer, hvor fiskeriet drives, fortsætter med at holde demonstrationer mod regeringen og “Formosa” industriet.
     * Den 29 Juli 2016: Parlamentariker, Tran Cong Thuat bekræftede overfor befolkningen: ”Vi har ikke fået svaret fra staten, om hvornår kystfiskeriet kan genoptages og hvornår havdyrene er ufarlige at spise for mennesker”.
      * Den 07 August 2016: Omkring 5 tusind børn og voksne fra områderne Song Ngoc Son, Phu Yen afholdte en demonstration, hvor de krævede at Formosa skal lukkes og opfordrede myndighederne til at beskytte miljøet Bilag 7


      * Den 15 August 2016: Flere end 4.000 borgere fra sognekirken demonstrerede mod erstatningens størrelse, de mente 500 millioner USD var for lidt med hensyn til at både genoprettelse af havmiljø, arbejder til fiskerne, og skolegang for deres børn. 
       * Den 21 August 2016: Omkring 1500 børn og voksne fra området Phu Yen (Nghe An provins) og Quy Hoa (Ha Tinh provinsen) i Stift Vinh fortsatte protesterne med kravet om lukning og udvisning af Formosa fra Vietnam. Bilag 8

 
        * Den 22 Agust 2016: Ministeriet for Naturressourcer og Miljø annoncerede at badning var sikkert. Men det var den selvfølgelig ikke!!
         * Den 01 September 2016: Omkring 2500 til 3000 børn, og voksne fra sogne Quy Hoa og Phu Yen (Vinh Stift) protesterede mod Formosa. Ved sikkerhedsstyrkernes ankomst, beslaglagte de bannere med slogans. Demonstranterne krævede regeringen skulle sætte gang i at rense havvand og miljøet.
         * Den 05 September 2016: Næsten et tusinde studerende på Ky Ha (by Ky Anh, Ha Tinh) udeblev fra undervisning. Sammen med deres forældre strejkede de med 2 anmodninger: 1) Gratis skolegang for alle . 2) Fritagelse for bidrag til at bygge skoler.


         * Den 26 September 2016: Omkring 1000 mennesker henvendte sig til domstolen/retten og krævede at Formosa skal bøde en større og mere retfærdig erstatning for hvad de havde gjort. Ca. 540 mennesker fra områderne Phu Yen, Vinh Yen, Quynh Phuong Quynh Loc og Quynh Luu distrikt i Nghe An indsendte deres sagsøgning mod Formosa industri.
        * Den 27 September 2016: Folkedomstolen i Ky Anh provins modtog de 506 fiskeres søgsmål om erstatning for skader, og de blev pålagt et gebyr på 500.000 VND, svarede til 200 danske kroner for hver sagsøger.

        * Den 02 Oktober 2016: Tusindvis af mennesker fra sognet Dong Yen, My Du, Du Loc sogn, Quy Hoa, Tay Thanh fra Ha Tinh provinsen deltog til en demonstration, og krævede Formosa ud af landet. Bilag 9
Opbakning fra vietnamesere, som bor udenfor Vietnam: Vietnamesere som bor udenfor Vietnam, deriblandt Danmark, har rejst sig og støtter deres landsmænd ved flere demonstrationer i løbet af de seneste 6 måneder. Bilag 10


Det ser ud til at kampen vil fortsætte, og vietnameserne som bor alle steder i verden skal fortsætte med at støtte deres landsmænd i denne sag, fordi den vietnamesiske regering hverken har opfyldt befolkningens krav mht. erstatninger, eller forbedringer af havmiljøet.

Overtrædelse af menneskerettigheder:
Den vietnamesiske regering har udøvet vold på børn og voksne som har været med til at demonstrere. Under nogle af demonstrationerne var der nogle Vietnamesere som blev arresteret 

 Bilag 11

Havvand- forgiftning:
Kemikalieudslip: Formosa Industrien har lækket phenol, cyanid og jernhydroxid i havet. Bilag 12


Konskvenser:
Udslippene skabte landets værste miljøkatastrofe, de ødelagde meget af fiskeriet og turismen, det skabte voldsomme protester.  

 Bilag 13

Vietnam er et land der bla. lever af turisme og efter katastrofen har de mistet den, fiskene dør af tungmetaller og de mennesker der spiser dem dør også, og det kan komme til at tage 50 år at genoprette naturen.
Konklusion:
* Taiwanesisk stålfabrik “Formosa” skal gøres ansvarlig for forureningen, der dræbte et stort antal af fisk fra den centrale Vietnamesiske kyst, hvilket har gjort 263.000 arbejdere til arbejdsløse, ca. 100.000 fiskere er direkte ramt af denne sag, og Formosa skal derfor betale for genopretning af miljøet, som kan tage op til 50 år, og ud over det skal de også betale en ordentlig erstatning til alle borgere, fiskere,… og ikke bare med 500 millioner USD.
* Der er talt om at, den vietnamesiske regering har dækket over “Formosa”, fordi det tydeligvis er det taiwanske firma Formosa og deres kinesiske invester der står bag denne katastrofe.
Bilag 14

* De vietnamesiske myndigheder skal lytte til befolkning, ophæve lejekontrakten med Formosa industri, og de skal udvises af landet så hurtigt som muligt.

Vedhæft bilag:
(Bilag 1) Vietnamese Protest Mysterious
https://www.youtube.com/watch?v=BqNMTEE6hBk

(Bilag 2)  Vietnamese coastal communities need our help!
http://reclaimthesea.org/vietnamese-coastal-communities-need-our-help/

(Bilag 3) Tonsvis af fisk dør på mystisk vis i Vietnam

https://globalnyt.dk/content/tonsvis-af-fisk-doer-paa-mystisk-vis-i-vietnam

(Bilag 4) Demonstration in Saigon
https://www.youtube.com/watch?v=HT3G6r4Z51E

(Bilag 5): Demonstration 08.maj 2016
https://www.youtube.com/watch?v=WGVPFiYcUR4

(Bilag 6) march for World Environment Day
https://www.youtube.com/watch?v=MlOyJMyZ40Y

(Bilag 7) Demonstration in Phu Yen - Central Vietnam
https://www.youtube.com/watch?v=hhZ25CSIvj8

(Bilag 8) Demonstration in Nghe An
https://www.youtube.com/watch?v=O6p4ch23bPA

(Bilag 9) Demonstration in Ha Tinh 02.October 2016
https://www.youtube.com/watch?v=iUGL599YYqA

(Bilag 10) Demonstration in Copenhagen maj 2016 (Protest against Formosa in Vietnam)
 https://www.youtube.com/watch?v=Vk1F2B-vu3U&feature=youtu.be

(Bilag 11) Bloggers under threat
https://www.youtube.com/watch?v=KWNgTPoir_s&app=desktop

(Bilag 12) Vietnam blames toxic waste water from steel plant for mass fish deaths
https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/01/vietnam-blames-toxic-waste-water-fom-steel-plant-for-mass-fish-deaths

(Bilag 13) Hongkong- Outrage Over Fish Kill in Vietnam Simmers 6 Months Later
http://www.nytimes.com/2016/10/04/world/asia/formosa-vietnam-fish.html?_r=3

(Bilag 14) Mass Fish Deaths in Vietnam Highlight the Country’s Press Freedom Problem
http://www.huffingtonpost.com/helen_clark/fish-deaths-vietnam-press-freedom_b_10744496.html

Bemærk:

Denne anmeldelse skal også sendes til:
Amnesty International: Redaktør og pressechef Ole Hoff-Lund (på engelsk )
Eu. Climate Action & Energy Miguel Arias Cañete (på engelsk )
Eu. Kommissærer Connie Hedegaard
Borgmester i Aarhus: Jacob Bundsgaard
Danmarks udenrigsminister: Kristian Jensen

Med venlig hilsen
På vegne af TNT-VietMedia (Den vietnamesiske media, kulturel forening i Danmark)
Formand Ngoc Khanh Truong
E.mail. tntvietmedia@yahoo.dk
Tlf. 60940462

På vegne af Viet Tan (Vietnam Reform Party in Denmark)
Kontakt: Huynh Huu Le
E-mail: viettanindenmark@gmail.com  
Tlf.: 60464618

På vegne af Den Forening for De Frie Vietnameser i Danmark.
Formand Kim Huong Nguyen
E-mail: kimhuongarhus@gmail.com 
Tlf. 22816953
 

På vegne af Støttekomiteen for Demokrati-Bevægelsen i Vietnam
Kontakt: Nguyen Phi Khanh
E-mail: ubytaarhus@gmail.com  
Tlf. 50100414
Ingen kommentarer:

Send en kommentar