mandag den 9. marts 2015

Thông báo về hành trình TỰ DO CHO VIỆT NAM ( We march for freedom )

  We march for freedom: Tâm thư của Nguyệt Ánh

 Thông báo về hành trình TỰ DO CHO VIỆT NAM.
( We march for freedom )


Đây là lịch trình mà chúng tôi đã nhận được từ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh.
Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết hơn, có liên quan đến việc tồ chức đoàn đi bằng xe bus trong thời gian sắp tới, nếu số lượng đủ khoảng 50 người.

Theo lịch trình sinh hoạt "We March For Freedom" trong suốt 2 tuần lễ, có 3 địa điểm sinh hoạt văn nghệ đấu tranh mà Nguyệt Ánh nghĩ là gần Denmark nhất, đó là:

1/ Tại Amsterdam, Hòa Lan:
Hội trường Tveerhuis - Nijemonde 4. 3434 A Z. Nieuwegein – Zuid, Netherlands, từ 16 giờ 30 đến 22 giờ ngày Thứ Sáu 27 tháng 3 năm 2015.


2/ Tại Moenchengladbach, Đức:
Hội trường Heilig Geist. Stapper weg, str, 335, 41199 Moenchengladbach, Germany, từ 14 gìờ đến 20 giờ ngày Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2015.


3/ Tại Liège, Bỉ:
Hội trường Salle de Réunion, Restaurant Vinacity, Chaussée de Tongres, 294, B-4000 Liège-Rocourt, từ 14 giờ đến 17 giờ ngày Chủ Nhật 29 tháng 3 năm 2015.Nguyệt Ánh tha thiết mong quý đồng hương thu xếp thời gian tham dự một trong các buổi sinh hoạt kể trên để Nguyệt Ánh và các bạn được cơ hội gặp gỡ quý đồng hương và để tất cả chúng ta cùng cất cao tiếng hát cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hương Việt Nam.
We march for freedom
http://youtu.be/6kU2BBkF7Zc
Bịt miệng tự do http://youtu.be/wXhe_vNFOlw